סודות ספר יצירה

הסודות שגרמו לאנשים פשוטים
להפוך לגאונים, יצירתיים, בריאים,
עשירים, חכמים ושמחים יותר
הוסתרו ממך במשך 3,800 שנה,
עד עכשיו.